Quotes EEM
 

Quotes temporada 24/25 està regida segons l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a activitats de les Escoles Esportives Municipals aprovada en plenari provisional de l'Ajuntament d'Ondara en sessió de 28 de setembre de 2023, publicat en el Butlletí oficial de la Província núm. 189 de data 29 de setembre de 2023 sobre la modificació de l'Ordenança fiscal (exp 2229/2023).

 

Veure Ordenança (PDF)

 

MATRÍCULES ESPORTIVES